Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Mikroraýonyň öňündäki agaçlary goparýarlar


Ýakynda paýtagt Aşgabadyň altynjy mikroraýonynda ýerleşýän käbir jaýlaryň öňündäki bag agaçlaryny, jaý eýelerinden birugsat aýyrdylar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar, şäher häkimligi tarapyndan amala aşyrylan bu çäre hakda resmi taýdan hiç hili düşündiriş berilmändigini, bag üçin bolsa, jaý eýeleriniň hökümete ýyllyk töleg edýändigini aýtdylar.

XS
SM
MD
LG