Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Mekdebiň ilkinji gününe taýýarlyk


2-nji sentýabrda täze okuw ýyly başlanýar. Oňa taýýarlyk dabarasy Aşgabadyň “Ruhnama” mekdebinde iki gün öň, ýagny 31-nji sentýabrda geçirildi. Bu dabara 0-1-nji synpa barýan okuwçylar we onuň ene-atalary gatnaşdylar. Şeýle dabaralar tutuş ýurtda ýerleşýän beýleki mekdeplerde hem geçirildi. Aşgabadyň “Ruhnama” adyndaky mekdebinde geçirilen dabaradan käbir pursatlar.

XS
SM
MD
LG