Sepleriň elýeterliligi

Dynç alşyňyzy nähili geçirdiňiz?


Bosniýa we Herzegowiniýa. Tomus, 2013 ý.
Sentýabr aýynyň başlamagy bilen tomus pasly tamamlanyp, güýz pasly başlandy. Umuman aýdylanda, bu dynç alyş möwsüminiň hem tamamlanandygyny habar berýär.

Ýaşlar: Eýsem, siz tomus dynç alşynyzy nähili geçirdiňiz? Dynç alşyňyzda nirede bolduňyz we näme bilen meşgullandyňyz? Ýatda galjak nähili wakalar boldy?

Täze Tolkun gepleşiginiň nobatdaky sanynda şu tema barada gürrüň gozgalar. Bu tema baradaky pikirleriňize aşakdaky teswir bölümimizde garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG