Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Futbol: Mejbury tomaşaçylyk


Çarşenbe güni paýtagt Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýaryşyň ilkinji duşuşuşygyndan tapawutlylykda, bu gezek stadion tomaşaçylardan doludy. Ýerli maglumatlardan mälim bolşy ýaly, bu futbol oýnuny tomaşa etmek üçin adamlar, şol sanda mekdep okuwçylary hem mejbur edilip getirilipdir.

XS
SM
MD
LG