Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Köçe söwdegärleri


Türkmenistanyň dürli şäherdir obalarynda, şol sanda paýtagt Aşgabatda hem köçeleriň gyralarynda harydyny satyp oturan adamlara duş gelmek bolýar. Kä halatlarda söwdegärleriň öýleriň öňlerini aýlanyp, süýt we gök önümlerini satýandygyny görmek bolýar. Wideo Türkmenabat şäherindäki ýagdaýlary suratlandyrýar.

XS
SM
MD
LG