Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Abadanlaşdyrmak" işleri

Soňky 1-2 aý bäri paýtagtyň köpgatly ýaşaýyş jaýly mikroraýonlarynda häkimiýetleriň atlandyryşlary ýaly badanlaşdyrmak işleri alnyp barylýar. Bu işler esasan hususy garažlary, pristroýkalaryň käbirlerini dolulygyna ýa-da ýarysyny ýumurmakdan ybarat.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG