Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ýaşulularyň güni bellendi


Şu gün dünýäde Ýaşulularyň halkara güni bellenilip geçilýär. 1990-njy ýylyň 14-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy 1-nji oktýabry Ýaşulularyň güni diýip kesgitlemek barada ses berdi. Bu gün mynasybetli paýtagt Aşgabatda hem baýramçylyk çäreleri geçirildi.

XS
SM
MD
LG