Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nesibe: "Pagtadan gaçýardyk"


Özbegistanyň "Meniň pagta ýygnama durmuşym" atly kompýuter oýunyndan bir bölek.
Türkmenistanda pagta ýygym kompaniýasy dowam edýär. Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, pagta ýygmaga ýurduň Lebap welaýatyndaky käbir oba mekdeplerinde okaýan 8-9-10-njy synp okuwçylary hem alnyp gidilýär.

Eýsem, mekdep okuwçylarynyň pagta ýygmaga äkidilmegine ýaşlar nähili garaýar?
Bu soraga ýokary bilimini Türkiýede dowam etdirýän Aýjahan we Norwegiýada ýaşaýan Eziz jogap berdi.

Şeýle-de, Türkiýede ýaşaýan Nesibe Daşoguzyň orta mekdepleriniň birinde okaýarka pagta ýygmaga äkidilişi we şol günlerde başdan geçiren wakalary barada gürrüň berdi.

Aýjahan, Eziz we Nesibe bilen geçirlen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Öz garaýyşlaryňyzy aşakdaky teswir bölüminde galdyryp hem bilersiňiz.
Täze Tolkun: "Pagtadan gaçýardyk"
please wait

No media source currently available

0:00 0:13:01 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG