Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çoganlydaky "arassalaýyş"


Paýtagtyň etegindäki Çoganly daçalarynyň ýerleşýän ýerinde daçalarda kireýine ýaşaýan hem-de hasapda durmaýan raýatlaryň üç günüň dowamynda çykarylmalydygy baradaky bildirişler ýelmenipdir.

XS
SM
MD
LG