Sepleriň elýeterliligi

Kerim: "Halkyň sowatsyz bolsa, ýurdy dolandyrmak aňsat"


Malala Ýusufzaýi
Gyzlaryň okamagy we aýallaryň hukugy ugrunda göreşip, halakara abraýa eýe bolan Malala Ýusufzaýi we onuň alyp baran göreşi, ýeten sepgitleri siziň üçin nämäni aňladýar?

Nobatdaky Täze Tolkun gepleşiginde bu soraga ýokary bilimini dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar - Kerim, Aýjahan we Möwlam jogap berdi.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.
XS
SM
MD
LG