Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: 'Ýaşulular ýaşlara ters görelde bolýar'


Aşgabatda geçen Ýaşulular maslahatyndan bir görnüş. 23-nji oktýabr, 2012.
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda indiki hepde Daşoguzda geçjek Ýaşulular maslahatyny gowy guramagy tabşyrdy.

Türkmen metbugaty bu maslahatyň halk däplerine daýanyp, il-ýurt azgybirligini maksat edinýändigini aýdýar.

Emma ýylda ýaşululary ýygnap, halk serişdesiniň biderek ýele sowrulýandygyny, adamlara artykmaç azar berilýändigini aýdýanlar hem bar.

Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynyň jemgyýetdäki roly barada Aşgabatda ýaşaýan şahyr, publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG