Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aeroportdaky "gelinaljy"


Türkmenistanda uzak ýerden gelin alynsa wokzaldyr aeroportlarda ýaş çatynjalary aýdym saz, şatlykly tans bilen garşylamak däbi bar. Beýleki welaýatlardan gelin getirilende garyndaşlar tarapyndan çatynjalaryň aýdym-saz, şowhun bilen garşylanmagynyň ýörgünlidigi barada Aşgabadyň halkara aeroportunyň işgärleri aýdýarlar. Wideoda paýtagt Aşgabadyň aeroportunda iki ýaş çatynda garşy alynýar.

XS
SM
MD
LG