Sepleriň elýeterliligi

MHM-niň talyplar bilen "söhbetdeşligi"


Türkiýede okaýan türkmenistanly talyplar
Bize gelip gowuşýan maglumatlara görä, Türkmenistanyň MHM-niň ýa-da bolmasa Migrasiýa gullugynyň işgärleri dynç alyşda Türkmenistana dolanan daşary ýurtlarda okaýan talyplar bilen "söhbetdeşlikleri" geçirýärler.

Şeýle "söhbetdeşliklerde" nämä üns berilýär? Näme barada gürrüň edilýär? Bu tejribe talyplarda nähili täsir galdyrýar? Bu soraglara ýokary bilimini dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly talyplar- Azat, Kerim we Merjen jogap berdi.

Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG