Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen-özbek serhedi

Şu günler türkmen-özbek sehedinde uly ýük daşaýan ulaglardan başga serhetden geçýänler kän bir göze ilmeýär. Ýerli ilat munuň sebäbini üç günlük ýeňillikli serhetden geçiş düzgüniniň ýatyrylmagy bilen düşündirýär. Mundan beýläk iki ýurduň raýatlary diňe wiza režimine boýun bolmaly edilipdir. Sergide türkmen-özbek serhediniň şu günki ýagdaýy görkezilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG