Sepleriň elýeterliligi

Pensioner: "Kassada bilet ýok, elden alsaň bar"


Aşgabadyň otly duralgasy
Türkmenistan garaşsyzlygyny alany bäri ençeme täze şa ýollar guruldy, emma oňa garamazdan garamaýak ilatyň uly bir bölegi ýurduň içinde sapar etmek üçin demir ýollaryna bil baglaýarlar.

Demir ýollaryň ýagdaýy barada gürrüň edilende, onuň hili gowulanan hem bolsa, bilet ýetmezçiligi yzygiderli dowam edýän problemalardan biri. Bu ýagdaý welaýatlarda hasam erbetdir.

Azatlyk Radiosy özüni Abadan diýip tanadan pensioner bilen öz başdan geçirenleri hakda söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG