Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Suw bolçulygyndaky teşnelik


Tagtabazar, ýapdan suw daşaýan adam
Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen mejlisinde prezident G.Berdimuhamedow geljek ýyl üçin döwlet býujetiniň taslamasyny umuman goldaýandygyny, ýöne ýurduň etraplaryndaky ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözmäge, ilkinji nobatda hem ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek baradaky maksatnamany durmuşa geçirmäge uly üns bermelidigini aýtdy.

Eýsem Türkmenistanda agyz suwy meselesinde nähili kynçylyklar bar? Bu meseläni nähili ýagdaýda has çalt we netijeli çözüp bolar?

Azatlyk Radiosynyň bu meselä bagyşlan “Tegelek stol” söhbetdeşligine ýerli synçylar Nurberdi Nurmämmet, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, žurnalist Soltan Açylowa gatnaşdy.

Belki siz hem söhbeti diňläp, aýtjak-diýjek zatlaryňyzy başgalar bilen paýlaşarsyňyz. Azatlyk Radiosynyň açyk pikir alyşma üçin döredýän mümkiçiligini duşdan geçirmäň!

Tegelek Stol: Suw bolçulygyndaky teşnelik
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG