Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Ikiýüzli" Aşgabat

Häzirki wagt Aşgabatda köp sanly gymmatbaha gurluşyk işleri alnyp barylýar. Ýerli ilatyň sözlerine görä, täze, kaşaň binalar esasan paýtagtyň belli-belli künjeklerinde galdyrylyp, Aşgabadyň beýleki sebitlerine köp üns berilmeýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG