Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Arslan: "Türkmenler içip, özara uruşýarlar"


Alkogolly içgi içip, serhoş bolan adam
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda sähelçe bahana bilen oturylyşyk etmek üçin ýygnanyşýan, her ýygnanyşykda-da alkogolly içgi içilýän üýşmeleňlere soňky döwürler ýaşlaryň arasynda has köp duş gelinýär.

Eýsem, munuň sebäbi näme? Arakhorlyga ýaşlaryň özleri nähili garaýarlar? Bu olaryň durmuşyna nähili täsirini ýetirýär?

Täze Tolkun gepleşiginiň bu tapgyrynda şu soraglara Türkiýede ýaşaýan Nesibe, ýokary bilimini Bangladeşde dowam etdirýän Azat we Owganystanda ýaşaýan türkmenlerden Beşir jogap berdi.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Teswirleriňize aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.
Täze Tolkun: "Içýärlerde, öz türkmenleri bilen uruşýarlar"
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG