Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Deputat saýlawlary: Kampaniýalar göze ilmeýär


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahatlaryň biri.
Türkmenistanda 15-nji dekabrda parlament saýlawlary geçiriler. Bu saýlawlar ýurduň taryhynda ilkinji gezek iki partiýanyň dalaşgarleriniň gatnaşmagynda geçirilýär. Göräýmäge, bu iki partiýanyň dalaşgärleri öz saýlaw kampaniýalaryny bäsleşikli esasda geçirmeli.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, ýurtda parlament saýlawlaryna dalaş edýän kandidatlaryň kampaniýalary o diýen göze ilmeýär.

Azatlyk Radiosy parlament saýlawlaryna gatnaşýan dalaşgärleriň saýlaw kampaniýalarynyň Lebapda dowam edişi bilen gyzyklanyp, habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG