Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

H.Söýünow: 'Meni Gyzylarbadyň halky deputat etdi'


Türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünow
Şwesiýada ýaşaýan Halmyrat Söýünow 1990-njy ýyllarda halk bilen göni duşuşuk geçiren, Kompartiýanyň agzasy däldigine garamazdan, halk tarapyndan deputat saýlanan ilkinji türkmen kanun çykaryjylarynyň biri bolupdy.

Azatlyk Rradiosy Halmyrat Söýünow bilen telefonda gepleşip, ondan şol döwürdäki syýasy aktiwlik, saýlawlara bolan halk gyzyklanmasy bilen häzirki ýagdyýyň arasyndaky tapawudy sorady.

Ol şol döwürde halkyň öz meselelerini aýtmak, geljekki deputatlar bilen duşuşmak babatda has işjeň bolandygyny ýatlady.

Ozalky deputat bilen söhbetdeşligi diňläp, Türkmenistanda barýan hazirki saýlaw kampaniýasy barada öz pikirleriňizi ýazsaňyz, biz sizden orän hoşal bolarys.

XS
SM
MD
LG