Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kerim: "Korrupsiýa aňymyza ornaşypdyr"


Kitap, galam, pul we korrupsiýa.
3-nji dekabrda düýbi Berlinde ýerleşýän “Transparency International” guramasy “Korrupsiýanyň indeksi” atly öz ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Gürrüňi gidýän hasabatda Türkmenistan iň erbetleriň hatarynda iň öňdäki orunlarda ýerleşdirilipdir.

Eýsem, ýurtda korrupsiýanyň şeýle derejede ornaşmagy ýaşlara we olaryň durmuşyna nähili täsirini ýetirýär?

Bu tema barada ýokary bilimini dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar – Kerim, Arslan we häzirki wagt Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan owganystanly türkmen ýigidi Seraj bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG