Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orazow: Bankda sylagy yzyna almak düzgün ýok


Türkmenistanyň Merkezi banky, Aşgabat.
20-nji dekabrda Türkmenistanyň hökümet maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow bank ýolbaşçylaryna berk käýinç bermek bilen bilelikde olardan baýramçylyklara gabatlap “özlerine ýazan pul baýraklaryny” yzyna gaýtaryp bermegi hem talap etdi. Bu barada resmi maglumatlarda habar berildi.

Türkmenistanda bank ýolbaşçylarynyň baýrak almagyna we baýraklaryň olardan yzyna gaýdyp alynmagyna degişli resmi düzgün barmy?

Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň bank pudagynyň düýbüni tutan ýolbaşçylardan Merkezi bankyň ozalky başlygy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG