Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenabat: Täze "Dünýä bazar"

Lebap welaýatynyň iň uly bazarlarynyň biri bolan Dünýä bazary gitdigiçe giňeýär. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bazaryň esasy ýollaryň kesişýän ýerinde ýerleşmegi ilata belli bir kynçylyklary döredýär. Häzirki wagt, Türkmenabat şäheriniň girişinde, türkmen halysynyň göli şekilinde, täze bir bazar gurulýar. Maglumata laýyklykda, "Aga gurluşyk" hojalyk kärhanasy tarapyndan bina edilýän bu bazary 2014-nji ýylyň oktýabryna çenli tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG