Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Warşaw" sirki Aşgabatda


Paýtagt Aşgabatda 2013-nji ýylyň 27-nji dekabryndan 2014-nji ýylyň 26-njy ýanwaryna çenli "Warşaw" sirkiniň çykyşlary geçýär. Giriş biletleriniň bahasy 40, 20, 15 manat aralygynda. Habarçylaryň maglumatyna görä, sirke tomaşa etmäge isleg bildirýänler juda kän.

XS
SM
MD
LG