Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

S.Açilowa: "Harytlar gymmatlady"


Aşgabadyň bazarlarynyň biri
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni geçiren hökümet maslahatynda Täze Ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda bazarlardaky harytlaryň nyrhlaryny kontrollykda saklamaklyga berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Eýsem, bu tabşyrygyň ýerine ýetirilýändigi bazarlarda göze ilýärmi?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açilowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG