Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aýjahan: "2013-nji ýyl suw ýaly geçip gitdi"


Russiýadaky Täze Ýyl dabaralaryndan bir pursat
Täze Tolkun gepleşigimizde 2013-nji ýylyň özlerinde galdyran iň täsirli wakalary barada dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlary – Aýjahan, Kerim we Azat bilen söhbetdeş bolduk.

Şeýle-de, gepleşigimizde Türkmenistanyň aýdym-saz we sport äleminde bolup geçen käbir wakalar hem-de 2014-nji At ýyly baradaky maglumatlary hem diňläp bilersiňiz. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Teswirleriňize aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

XS
SM
MD
LG