Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aýjahan: "Türkmene gelişmeýän suratlar bar"


Gyz we oglan duşuşykda
Soňky döwürde sosial ulgamlarda türkmen ýaşlary häzirki gyz-oglan gatnaşyklary barada ençeme meseleler gozgaýarlar. Olaryň käbirleri häzirki gyz-oglan gatnaşyklarynyň türkmen jemgyýetine laýyk gelmeýändigini, käbirleri bolsa munuň tersini aýdýarlar.
Eýsem, türkmen jemgyýetinde durmuş toýuny gurnamazdan ozal gyz-oglan gatnaşyklary nähili bolmaly?
Bu soraga ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän Aýjahan, Azat we Ýewropada ýaşaýan Eziz jogap berdi. Türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (13)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG