Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeh studenti Ýan Palahyň özüni otlanyna 45 ýyl boldy

20 ýaşyndaky çeh studenti Ýan Palah 1969-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda, Warşawa şertnamasynyň goşunlarynyň 1968-nji ýylyň awgustynda Çehslowakiýa girizilmegine protest bildirip, Pragada özüni otlady. Ol şondan üç gün soň ýanyk ýaralaryndan wepat boldy. Palahyň jaýlanmagy Sowet Soýuzynyň Praga baharynyň liberal reformalaryny derbi-dagyn etmegine garşy oppozisiýanyň köpçülikleýin protestine öwrüldi. Onuň protest hereketi biraz soň ýene iki adamy, Ýan Zaýisi we Ewzen Ploseki özüni heläklemäge ruhlandyrdy. 1989-njy ýylda, Palahyň ölüminiň 20 ýyllygy sebäpli gurnalan ýygnanyşyklar köpçülikleýin anti-kommunistik protestlere öwrülip, şol ýylyň aýagynda kommunistik režimiň agdarylmagyna getiren Mahmal rewolýusiýa pursatyny döretdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG