Sepleriň elýeterliligi

Olimpiýa işgärleri gülerýüzli bolmagy öwrenýärler


Russiýanyň Soçi şäherinde geçiriljek gyşky oýunlaryň öň ýanynda olimpiýa işgärleri, myhmanhanalaryň dolandyryjylary we meýletinçiler ýurda geljek myhmanlary hezzet bilen garşy almagy öwredýän sapaklara gatnaşýarlar. Şeýle-de, da bu sapaklarda myhmanlary gülerýüzli garşy almagyň esaslary öwredilýär.

XS
SM
MD
LG