Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ý.Hudaýberdiýew: Žurnalistler öz-özüni çäklendirýär


Türkmenistanyň döwlet tele-kanallary
Türkmenistanyň döwlet tele-kanallary
10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatynda eden çykyşynda, ýurduň telewideniýesiniň işini tankytlap, gepleşikleriň hiline nägilelik bildirdi. Şol maslahatda prezident “Ýaşlyk” telekanalaynyň başlygyny hem wezipesinden boşatdy.

Ozal türkmen telewideniýesinde gepleşikleri alyp baran, häzir Azatlyk Radiosynyň habarçysy bolup işleýän Ýeňiş Hudaýberdiýew türkmen telewideniýesi we öz tejribeleri barada gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG