Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ý.Hudaýberdiýew: Žurnalistler öz-özüni çäklendirýär


Türkmenistanyň döwlet tele-kanallary
10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatynda eden çykyşynda, ýurduň telewideniýesiniň işini tankytlap, gepleşikleriň hiline nägilelik bildirdi. Şol maslahatda prezident “Ýaşlyk” telekanalaynyň başlygyny hem wezipesinden boşatdy.

Ozal türkmen telewideniýesinde gepleşikleri alyp baran, häzir Azatlyk Radiosynyň habarçysy bolup işleýän Ýeňiş Hudaýberdiýew türkmen telewideniýesi we öz tejribeleri barada gürrüň berýär.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG