Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Soçidäki zibilhana

Soçiniň etegindäki Lazarewskiý regionynyň birnäçe ýaşaýjysy territoriýa bikanun dökülýändigi aýdylýan zir-zibillere garşy kampaniýa alyp barýar. Zir-zibil dökülýän meýdan resmi taýdan 2012-nji ýylyň iýun aýynda ýapylypdy. Ýöne muňa garamazdan, Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda, Soçide gaýtadan bejeriş işleri başlananda gürrüňi edilýän territoriýadaky hapa-hupalaryň üýşmekleri hem ulalyp başlady. Topbak-topbak zir-zibilleriň çüýremegi netijesinde şol territoriýadan akyp geçýän derýanyň suwy goýy goňur öwüsýär. Fotosergidäki suratlar AÝ/AR-nyň Azerbaýjan gullugynyň habarçysy Abbas Atilaý tarapyndan surata düşürildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG