Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nesibe: "Söýgüliler gününi bellämok"


Öwüşgünli şekilleriň öňünde tans edýän jübüt
14-nji fewralda Söýgüliler güni, ýagny Keramatly Walentin güni dünýäniň ençeme ýurdunda bellenilip geçilýär. Bu gün söýgüliler birek-biregine sowgat berýärler, gül gowşurýarlar ýa-da gutlag otkrytkasyny ugradýarlar.

Bu günüň Türkmenistanda we türkmen ýaşlarynyň arasynda bellenilişi barada türkmenistanly ýaşlar Kerim, Azat we Nesibe bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Garaýyşlaryňyza aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG