Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebap prezidentiň saparyna taýýarlanýar


Köpçülikleýin çärä taýýarlyk görýän türkmenabatlylar.
Golaýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Bu waka mynasybetli sebitde, eýýäm, bir aýdan gowrak wagt bäri ýörite taýýarlyk işleriniň gidýändigi, oňa beýleki adamlar bilen bir hatarda, ýerli mekdep okuwçylarynyň hem çekilýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar we bularyň netijesinde döreýän nogsanlyklar baradaky maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG