Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Gury baglar

Türkmenistanda şu ýylyň hasabyna ýene-de 3 milliona golaý bagy (olaryň 1,5 millionyny Aşgabadyň eteginde) ekmek barada karar çykaryldy. Emma ýerli ýaşaýjylaryň berýän gürrüňlerinden çen tutulsa, soňky ýyllarda hem ekilen baglaryň belli bir bölegi guradylypdyr.

XS
SM
MD
LG