Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Kepek nobatlary


Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynyň pensionerlerine, her adam başyna ýylda 100 kilogram bugdaý kepegi kömek hökmünde arzan nyrhdan berilýär. Emma, şol arzan nyrhdan berilýän kepegi almagyň gaty kyndygyny serdarabatlylar aýdýarlar. Berilýän kepegiň az mukdarda getirilýändigini we ol kepegiň arasyna şaly gabygy, çäge goşulýandygyny aýdýan ildeşlerimiz hem bar. Wideoda Serdarabat etrabynyň kepek paýlanýan ýerleriniň birinden käbir pursatlar görkezilýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG