Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Owganystan: Ýokary kazyýetdäki ilkinji türkmen


Ýakynda Owganystanda Ýokary kazyýetiň Meýilnama we Maksatnama boýunça edarasynyň başlygy hökmünde etniki türkmen Muhammet Ikram Ýawar bellenildi. Belläp geçsek, mundan ozal Owganystanyň Ýokary kazyýetinde etniki türkmenleriň wekillerinden hiç bir agza bolmandy. Muhammet Ikram Ýawar özüniň bellenilşi we etjek işleri barada Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugyna gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG