Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Tagtabazar: "Merkezi" stadion


Türkmen resmileri ýurduň sport pudagyna “uly ünsüň” berilýändigini, bu ugurda “uly mukdarda” pul serişdeleriniň goýberilýändigini tekrarlap gelýärler. Emma Türrkmenistanyň belli-belli etrapdyr şäherlerinde sport desgalary bina edilýän mahaly, ýurduň aglaba beýleki regionlarynda bu ugurda juda az işiň edilýändigi aýdylýar. Marynyň Tagtabazar etrabynyň ýaşaýjylary sebitde sport bilen meşgullanmak üçin juda az mümkinçilikleriň bardygyny, etrabyň merkezi stadionynyň hem ýagdaýynyň gözgynydygyny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG