Sepleriň elýeterliligi

Sülgün: "Nowruz saçaklary bezelýär"


Hamyr ýaýyp oturan türkmen gelinleri
Şu gün, ýagny 21-nji martda Gündogar ýurtlarynyň ençemesinde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Nowruz baýramy bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Gündogar ýurtlarynyň ençemesinde bahar paslynyň ilkinji güni ýa-da hijri ýyl hasabyna görä, ýylyň ilkinji güni hasaplanylýar.
Bu gün mynasybetli döwlet işgärleriniň we talyplaryň gatnaşmagynda Türkmenistanda hem ençeme baýramçylyk dabaralary geçirilýär. Eýsem, ýurtda Nowruz baýramy adaty maşgalada nähili bellenilýär?
Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Mary şäherinden 50 ýaşly işçi zenan Sülgün bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin şu ýere basyň.

XS
SM
MD
LG