Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

«Bizi gorkuzyp ýekeleýärler»


Adalat ministrliginiň jaýy, Aşgabat
«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň bu sanynda türkmenleriň öz problemalary barada gürlemekden çekinmekleriniň, köplenç dymmak, edilýän bikanun işlere, süteme kaýyl bolmak ýoluny saýlap almaklarynyň sebäbi barada pikir alyşma guraldy we oňa gatnaşanlar, mysal üçin, şunuň ýaly zatlary aýtdylar:

«Birine arza ýazsaň, hökmany suratda ýa seni işden kowarlar, ýa seň bilen çäklenmän, eneň-ataň, doganyň, jigiň, garyndaşyň, ýegeniň, doganoglanyň, tohum-tijiň bilen seni bir derde sokýarlar... Saňa edilýän zulumdan «başgalar gorksun, başgalar baş galdyrmasyn» diýip edilýär. Şoň üçinem sen ýeke galýaň şo jemgyýetde, seni ýekeleýärler, şol sebäpdenem arkaňda durjak adam ýok...»

Bu söhbeti diňläp, pikir aýtsaňyz, hoşal bolarys.

Teswirleri gör (8)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG