Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 25.03.2014 ý.


Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda janyndan geçen hüjümçileriň saýlaw komissiýasyna eden hüjüminden soň howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi; Gyrgyzystanyň paýtagtynda aýallaryň hukuklaryny goraýjylar zorluga we kemsitmelere garşy parahatçylykly ýöriş geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG