Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurmämmedow: Pagta derek az suw alýan önüm ekmeli


Pagta meýdany, Türkmenistan.
26-njy martda Türkmenistanyň Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda gowaça ekişligi başlanyp, her welaýat boýunça planlar kesgitlenildi. Geçen ýyl gowaça ýygymy möwsüminde ýurduň dürli welaýatlaryndan gowşan maglumatlarda pagta meýdanlarynda pagtanyň, gowaçanyň azdygy aýdylypdy. Şunlukda ýylyň-ýylyna planyň dolmaýandygy barada sorag ýüze çykýar.

Geçen ýyllardaky kemçilikleriň gaýtalanmazlygy üçin näme etmeli?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG