Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Arzy: "Pensiýam saglygyma ýetenok"


Garry ene
Türkmenistanda 1-nji aprelden başlap, işlemeýän adamlaryň saglyk kartoçkalarynyň aýlyk tölegi 1 manatdan 15 manada çykarylýar.

Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy pensioner zenan bolsa keselhanada berilýän saglyk hyzmatlarynyň gymmatdygyny we alýan pensiýasynyň saglyk töleglerini tölemäge ýetmeýändigini aýdýar.

Azatlyk Radiosy Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy 50 ýaşly pensioner zenan Arzy bilen keselhanalardaky saglyk hyzmatlary we şol ýerlerde özüniň başdan geçirmeleri barada söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG