Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Mejbury "sagdynlyk"


Türkmenistanda "Sagdynlyk we bagtyýarlyk" aýynyň başlanmagy bilen, ýurduň ähli künjeklerinde diýen ýaly köpçülikleýin sport çäreleri gurnalýar. Bu mynasybetli paýtagtyň “Köpetdag” sport toplumynda sport çäresi geçirildi. Bu çärä ýokary okuw jaýlarynyň talyplary, orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdyryldy. Howanyň sowukdygyna garamazdan olar iki sagat töweregi stadionda oturmaly boldular.

XS
SM
MD
LG