Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Krym Orsýetiň dynç alyş merkezine öwrülermi?

1782-nji ýylda Orsýetiň imperatory Beýik Ýekaterina Krymy anneskiýa edip-etmezlik barada pikir edende onuň harby geňeşçisi Grigoriý Potemkin “Orsýete bu jennet gerekdir”, diýipdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG