Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Owganystandaky türkmen keselhanasy


2009-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkmenistan goňşy Owganystanyň Farýab welaýatyndaky Garamgol etrabynda keselhana gurup berdi. Aglaba ilaty etniki türkmenler bolan bu sebitiň ýaşaýjylary bu hassahananyň uly ähmiýete eýedigini belleýärler. Emma şol bir wagtda, hassahanyň lukmanlary gerekli däri-dermanlaryň ýetmezçilik edýändigini hem nygtaýarlar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG