Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 04.04.2014 ý.


Şu gün: Kiýewiň merkezinde aktiwistler aksiýa geçirip Orsýetiň önümlerini satýan kärhanalary boýkot etmäge çagyryş etdiler; Pakistanyň demirgazygyndaky Peşawar şäherinde gözi kör ýaş adamlar özlerine aýlyk pul kömeginiň we işiň berilmegini hökümetden talap etdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG