Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Owgan türkmenleri saýlawa işjeň gatnaşdy"


Helmand welaýaty, ses beriş pursaty.
Owganystanda şenbe güni prezident we welaýat geňeşleri üçin geçirilen saýlawlara bu ýurtda köplük bolup ýaşaýan etniki türkmenler hem köpçülik bolup gatnaşdylar.

Emma, habarlara görä, olaryň ýaşaýan ýerlerindäki saýlaw uçastoklarynda saýlaw býulletenleri ýetmezçilik etdi.

Azatlyk Radiosy etniki türkmenleriň saýlawa gatnaşygy barada Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady bilen söhbetdeş boldy.
We are sorry, but this feature is currently not available

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG