Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 07.04.2014 ý.


Şu gün: Ukrainanyň günortasyndaky Harkiw şäherinde orsýetparaz aktiwistler regionyň administrasiýasynyň jaýynda galýarlar; Moldowanyň paýtagty Kişinewde Orsýete garşy çykyş edýän aktwistler Orsýetiň ilçihanasynyň öňünde ýöriş geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG