Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

'Prezidentden hem aňyry git!' diýdiler


Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynyň ýaşaýjysy Najimowa Gülala öz maşgala ýagdaýynyň gaty agyrdygyny gürrüň berýär. Onuň adamsy, kiçi çagasy kesel, özi hem işsiz we kiçi çagasyna döwlet tarapyndan berilýän kömek pul bilen eklenmeli bolýandygyny aýdýar. Ol ýerli resmilere ýüz tutanda her sapar kowulýandygyny, arzalaryna-da "Bar, prezidentiňden hem aňyry git" diýip, jogap berendiklerini aýdýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG