Sepleriň elýeterliligi

Hurma: Maýyplyga çykmak üçin töledim


Maýyp zenan, Türkmenistan.
Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly maýyp zenan özüni bejertmekde cekýän kynçylyklary barada gürrüň berdi. Mary welaýatyndan özüni Hurma, diýip tanadan öý hojalykçy hatda öz maýyplygyny hasaba aldyrmak üçin tölemeli bolandygyny aýtdy.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG